Bỉ
0 : 2
Italia
BÌNH LUẬN (3)
bất phân thắng bại
2-1 cho Bỉ
0-0 hehe .
x