Romania
0 : 1
Albania
BÌNH LUẬN (4)
chắc phải là sim chính chủ, tôi đồng ý vớ bạn Son
THOI DU DOAN CHUYEN MON DI . TAI SAO BAN KO BIET LAM NHU NGUOI TA . AI LAM DUOC THI MINH CUNG LAM DUOC . TOI DU DOAN ROMANIA THANG 2-1
TOI CUNG THAY NHU BAN HAI DANG . NEU NHU VAY LA HOP LE THI CHUNG TOI KO DU DOAN NUA
BAN TO CHUC XEM LAI DU DOAN KO CONG BANG . TOI THAY CO RAT NHIEU NGUOI DIEM CAO CO 1 TEN MA SO HUU TREN 40 SO DT DU DOAN VAY SAO CONG BANG
x