Bắc Ireland
0 : 1
Đức
BÌNH LUẬN (36)
MINH DU DOAN DUC VA BA LAN THANG NHA AMIN
MINH DU DOAN BA LAN THANG NHA AMIN
Đóan Đức thắng
Đóan Đức thắng
Hai đội hòa
Dự đoán 2 đội hòa
Hai độ hòa
TÔI DỰ DOÁN ĐỨC THẮNG AD NHỚ LƯU GIÙM VÌ K DỰ ĐOÁN DC
Đức sẽ thắng
Dự đoán Đức hòa
x