Pháp
5 : 2
Iceland
BÌNH LUẬN (2)
toi cung nghi Phap Thang
trận cũng khó khăn cho Pháp, nhưng Pháp sẽ chiến thắng
x