Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1Hồ Công Hoài01678984XXX51371459
2Trần Văn Kim01264671XXX49341554
3Trần Thị Hồng Thắm0989505XXX49341551
3Lý Bỉnh Chung0908055XXX49341551
5Trần Đình Khôi0918042XXX51292248
6Lâm Ngọc Yên0942797XXX50292147
6Chu Quốc Sơn01255353XXX47291847
8Lê Đức Nam0936334XXX46271946
8chu quốc sơn0979726XXX47281946
8Nguyễn Thế Cường0948194XXX49292046
11Phạm Thủy Tiên0994614XXX50272345
11Phạm Văn Anh01692442XXX49262345
11Trần Tuấn Đạt01289825XXX49292045
11Nguyễn Đức Khánh0909955XXX50262445
11Nguyễn Hữu Liệu0908217XXX51292245
x