Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
982Phạm Hà Chi0928681XXX47182921
982nguyen huu tanh0939088XXX49173221
982Lê Phan Trinh Ngân0908532XXX44182621
982nguyen tan thanh0902753XXX39152421
982huỳnh minh sáng0908093XXX46153121
982NGUYỄN THANH BÌNH01662112XXX34171721
982chu quốc sơn01655448XXX40172321
982Dương Văn Minh 0965739XXX47173021
982Bùi Văn Nam01659181XXX43192421
982Van Thi Tung01213308XXX50163421
982Nguyễn Văn Sâm01647419XXX45172821
982Vũ Thu Hà0942811XXX43152821
982Nguyễn Thị Hồng Nở0914233XXX44172721
982Nguyễn Tấn Phát01649529XXX46182821
982Phạm Minh Huấn0912386XXX44172721
x