Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1023Trần Văn Kim01289819XXX42172520
1023Nguyễn Ngọc Hải01289824XXX42182420
1023Huỳnh Tuyết Dung01638685XXX37172020
1023Nguyễn Đình Chiến0932857XXX46153120
1023Vũ Văn Tuyền01264665XXX42192320
1023Phạm Xuân Khiêm01264678XXX42182420
1023Le tuan phong0906363XXX28151320
1023Huỳnh Nhật Tiên0982747XXX44172720
1023chu quốc sơn0986670XXX44152920
1023Lê Thái Sơn01289824XXX39182120
1023Nguyễn Ngọc Vân Khanh0909794XXX33151820
1023Nguyen Ngoc Truong Vu0913625XXX49153420
1023Trần Văn Kim0904878XXX42182420
1023Phạm Quang Tiến01289825XXX42182420
1023Lê Ngọc Tấn0912318XXX41162520
x