Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1023Trần Văn Kim01289819XXX42172520
1023Nguyễn Ngọc Hải01289824XXX42182420
1023Vũ Văn Tuyền01264665XXX42192320
1023Phạm Xuân Khiêm01264678XXX42182420
1023Lê Thái Sơn01289824XXX39182120
1023Huỳnh Tuyết Dung01638685XXX37172020
1057Trần Xuân Đào01267448XXX39162319
1057Đặng Duy Hưng01289824XXX40182219
1057chu quốc sơn01286832XXX44162819
1057Trần Xuân Đào01264666XXX39172219
1057Mai Dương Thị Cẩm Vân0979358XXX34171719
1057Trần Văn Kim01267447XXX40172319
1057Lã Hoài Văn01267448XXX40172319
1057 Nguyễn Ngọc Cường0909011XXX40152519
1057Nguyễn Minh Hoàng01682574XXX33132019
x