Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1023Phạm Xuân Khiêm01264678XXX42182420
1023Lê Thái Sơn01289824XXX39182120
1023Nguyễn Duy Bảo01239986XXX40172320
1023Huỳnh Tuyết Dung01638685XXX37172020
1023Le tuan phong0906363XXX28151320
1023Trần Văn Kim0904878XXX42182420
1057Trần Xuân Đào01264666XXX39172219
1057Đặng Ngọc Ba01696969XXX36171919
1057Mai Dương Thị Cẩm Vân0979358XXX34171719
1057Trần Văn Kim01267447XXX40172319
1057Lã Hoài Văn01267448XXX40172319
1057 Nguyễn Ngọc Cường0909011XXX40152519
1057Nguyễn Chánh Em0941736XXX37152219
1057Nguyễn Minh Hoàng01682574XXX33132019
1057Đỗ văn đức0987035XXX44152919
x