Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057Trần Xuân Đào01267448XXX39162319
1057Đặng Duy Hưng01289824XXX40182219
1057chu quốc sơn01286832XXX44162819
1057Trần Xuân Đào01264666XXX39172219
1057Đặng Ngọc Ba01696969XXX36171919
1057Mai Dương Thị Cẩm Vân0979358XXX34171719
1057Trần Văn Kim01267447XXX40172319
1057Lã Hoài Văn01267448XXX40172319
1057 Nguyễn Ngọc Cường0909011XXX40152519
1057Nguyễn Minh Hoàng01682574XXX33132019
1057Đỗ văn đức0987035XXX44152919
1057Nguyễn Chánh Em0941736XXX37152219
1057Phạm Thị Phương Sen0902583XXX44143019
1057Trần Đào01289819XXX39172219
1057cao đình ái01658683XXX36191719
x