Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057Mai Thị Thao01632566XXX33171619
1057Nguyễn Hữu Đặng01289819XXX40172319
1057Phạm Thị Phương Sen0902583XXX44143019
1057Phạm Minh Chấn0946537XXX39152419
1057NGUYỄN THANH SƠN01292832XXX26141219
1057nguyễn thị hòa0917929XXX41142719
1057Đào Thị Loan0915927XXX42142819
1057Nguyễn Trọng Thắng01289824XXX40172319
1057Nguyễn Ngọc Phú0942051XXX42162619
1057Đinh Thị Ngọc Tâm0947766XXX47163119
1057Trần Xuân Đào01267448XXX39162319
1057Đặng Duy Hưng01289824XXX40182219
1057chu quốc sơn01286832XXX44162819
1057Trần Xuân Đào01264666XXX39172219
1057Đặng Ngọc Ba01696969XXX36171919
x