Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057Đỗ Bá Duy01257526XXX39152419
1057Đinh Thị Ngọc Tâm0947766XXX47163119
1057nguyễn thị hòa0917929XXX41142719
1057Đặng Duy Hưng01289824XXX40182219
1057Đặng Ngọc Ba01696969XXX36171919
1057Nguyễn Hữu Chuyên0982109XXX47143319
1057Đào Thị Loan0915927XXX42142819
1057Mai Dương Thị Cẩm Vân0979358XXX34171719
1057Trần Văn Kim01267447XXX40172319
1057Lã Hoài Văn01267448XXX40172319
1057Đỗ văn đức0987035XXX44152919
1057Lê Đình Sự0907405XXX45162919
1057Trần Thị Ngọc Thuý01225576XXX44162819
1057Nguyễn Ngọc Phú0942051XXX42162619
1057Trần Xuân Đào01267448XXX39162319
x