Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057Trần Văn Tạo01289825XXX40182219
1057Trần Thị Ngọc Thuý01225576XXX44162819
1057Nguyễn Ngọc Trường Vũ0942306XXX49143519
1057Nguyễn Đức Lĩnh 01645144XXX36162019
1057NGUYỄN THANH SƠN01292832XXX26141219
1057Trần Xuân Đào01264666XXX39172219
1057Tran Thi Thin01634885XXX51163519
1057Lê Hồng Dân0965146XXX37162119
1057Phạm Thị Phương Sen0902583XXX44143019
1057Nguyễn Văn Hiền0986839XXX47163119
1057Đạng Ngọc HÙng01696913XXX36171919
1057Trà Thanh Hưng0905292XXX42152719
1057Bùi Thị Hà0947618XXX42152719
1057Mai Thị Thao01632566XXX33171619
1057Phạm Minh Chấn0946537XXX39152419
x