Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057cao đình ái01658683XXX36191719
1057Nguyễn Minh Hoàng01682574XXX33132019
1057Nguyễn Chánh Em0941736XXX37152219
1057Phạm Thị Phương Sen0902583XXX44143019
1057nguyễn thị lanh01626237XXX38162219
1057Trần Đào01289819XXX39172219
1057Lê Kim Thành0932670XXX36142219
1057Nguyễn Ngọc Trường Vũ0942306XXX49143519
1057Nguyễn Đức Lĩnh 01645144XXX36162019
1057Lê Hồng Dân0965146XXX37162119
1057Phạm Minh Chấn0946537XXX39152419
1057Đạng Ngọc HÙng01696913XXX36171919
1057Mai Thị Thao01632566XXX33171619
1057Tran Thi Thin01634885XXX51163519
1057Nguyễn Hữu Đặng01289819XXX40172319
x