Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1057Phạm Thị Phương Sen0902583XXX44143019
1097Trần Xuân Đào01267449XXX37172018
1097Võ Thị Phương Thuyền01992425XXX24111318
1097Trần Xuân Đào01264664XXX39172218
1097Phan Thanh Phong01273928XXX39142518
1097Trương Thị Minh Thanh0912577XXX33141918
1097Đỗ Thị Như Trinh0973499XXX43172618
1097Phạm Thị Liên01264666XXX39172218
1097nguyen hoang tuan01676621XXX49163318
1097Trần Xuân Đào01264678XXX38152318
1097NGUYỄN CÔNG TRÍ0979586XXX32151718
1097Cao Đình Hậu0932878XXX36181818
1097Phạm Thị Diễm Trang0973381XXX44143018
1097Trần Xuân Đào01264669XXX38172118
1097Đỗ Thị Hoan01655020XXX29111818
x