Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1097Đỗ Thị Hoan01655020XXX29111818
1127nguuyen xuan ky0963259XXX168817
1127Nguyen Tien Dung0969588XXX36171917
1127nguyen phuong mai0989172XXX35152017
1127Lê Thanh Hải0904279XXX33161717
1127NGUYỄN HOÀNG THÁI NGUYÊN0937243XXX32161617
1127BÀNH THỊ ĐÀO01662077XXX34142017
1127Vũ Mạnh Cường01264665XXX39162317
1127bùi văn băng nhân0908193XXX36152117
1127Võ Thị Thu01225641XXX33151817
1127Võ Thị Phương Thúy0919699XXX45153017
1127Lê Thị Sen0982146XXX39122717
1127Nguyễn Lê Hưng01264002XXX39162317
1127Nguyễn chắn duỳn0938759XXX33132017
1127Trần Văn Kim01289819XXX39162317
x