Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1127Phạm Nguyễn Thanh Thảo0909157XXX33151817
1127Trịnh Văn Đoan0937629XXX37132417
1127chu quốc sơn01273473XXX42152717
1127Nguyễn Thị Hồng Sơn0912386XXX39142517
1127Trần Xuân Đào01264665XXX39162317
1127Nguyen Tien Dung0969588XXX36171917
1127Lê Thanh Hải0904279XXX33161717
1127Trần Văn Kim01264666XXX39162317
1127Nguyễn Thành Đạt0986463XXX25101517
1127Kim Ria Trây0937766XXX96317
1127Tôn Thất Tân01224424XXX33171617
1127NGUYỄN HOÀNG THÁI NGUYÊN0937243XXX32161617
1127nguuyen xuan ky0963259XXX168817
1127Vũ Mạnh Cường01264665XXX39162317
1127bùi văn băng nhân0908193XXX36152117
x