Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1156Nguyễn lâm trị quốc01206749XXX33161716
1156Dương Quang Phước Huy0995510XXX2416816
1156Dương Thiên Bình01214445XXX44133116
1156Trương Thị Minh Thảo0902007XXX29141516
1156Võ Tấn Thái0915823XXX35142116
1156Trần Trọng Nghĩa0917603XXX38142416
1156Bùi Thị Đức0905008XXX44143016
1156NGUYEN HAI DANG0978117XXX48123616
1156Bùi Thị Minh Sáu0903111XXX33141916
1156bùi văn vịnh0982005XXX32161616
1156hoàng văn anh0949639XXX38122616
1156Tống Hữu Quang0936492XXX36162016
1156chu quốc sơn01665020XXX41132816
1156Nguyen The Hiep0919563XXX37162116
1156Nguyễn Đình Thế01685974XXX34161816
x