Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1156NGUYEN HAI DANG0978117XXX48123616
1156Bùi Thị Đức0905008XXX44143016
1156Dương Thiên Bình01214445XXX44133116
1156Trương Thị Minh Thảo0902007XXX29141516
1156hoàng văn anh0949639XXX38122616
1156lai thi mai phuong0937176XXX2191216
1156Nguyễn Thanh Tuấn0973468XXX28161216
1156chu quốc sơn01665020XXX41132816
1156Đặng Ngọc Thắng0938700XXX36142216
1156Bùi Thị Minh Sáu0903111XXX33141916
1156Nguyễn Đình Thế01685974XXX34161816
1156NGUYEN VAN HOAN0969893XXX37152216
1156lưu thị tuyền01673259XXX35152016
1156bùi văn tuyên0987984XXX38132516
1156Tống Hữu Quang0936492XXX36162016
x