Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1178nguyễn thị đan0984745XXX38132515
1178Lê Chí Đạt0987419XXX40152515
1178võ văn quân0903623XXX27121515
1178lương phước bình0915874XXX156915
1178Đỗ Văn Tiền 0979770XXX28151315
1178Đỗ Phú Lộc0937359XXX28151315
1207Vũ văn Thuận0912453XXX21101114
1207TRUONG THI HONG YEN0908995XXX28141414
1207Le Van Vinh0977558XXX37122514
1207Đỗ Phú Lộc0938208XXX28141414
1207Trần Thị Thu Trang09441337XXX36142214
1207Nguyễn Xuân Lợi0913515XXX40132714
1207Lê văn mến01218029XXX31141714
1207Trần Thanh Phong0915314XXX24141014
1207Lê Đình Sự0905992XXX45133214
x