Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1178Nguyen thi huyen trang01239222XXX2415915
1178Đỗ Văn Tiền 0979770XXX28151315
1178Võ Thị Thu Nguyệt0933564XXX34151915
1178lương phước bình0915874XXX156915
1178Lê Chí Đạt0987419XXX40152515
1178NGUYỄN LÊ THUẬN093218XXX26121415
1207Trần Thị Thu Trang09441337XXX36142214
1207TRUONG THI HONG YEN0908995XXX28141414
1207Le Van Vinh0977558XXX37122514
1207Lê Đình Sự0905992XXX45133214
1207Lê văn mến01218029XXX31141714
1207Châu Hoài Nam0972961XXX36142214
1207Nguyễn Xuân Lợi0913515XXX40132714
1207Trần Thanh Phong0915314XXX24141014
1207Đặng Trung Kiên0944061XXX39122714
x