Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Lê Ngọc Thùy Tram0906768XXX31121912
1259TRAN ANH TUAN0902171XXX2112912
1259nguyễn kim ngân01657105XXX27121512
1259Võ Văn Thảo0918991XXX28121612
1259Đỗ quốc trí0903373XXX24121212
1259nguyễn chí nguyện01672823XXX37122512
1259Nguyễn hồng hạnh01676871XXX29121712
1259Võ Thị Minh01204773XXX28121612
1259cao đình quốc01206070XXX26121412
1259Võ Nguyễn Bảo Thy0906967XXX28121612
1259Luu Thi Man0903897XXX29121712
1259Nguyễn Thị Hải Hậu0916428XXX39102912
1259Dang huyen kim Yen0983323XXX25121312
1259Trần Trọng Nghĩa01214261XXX33122112
1259Tăng Thái Điền0909653XXX2112912
x