Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259nguyễn thị trúc quỳnh01289997XXX24101412
1259Nguyễn Văn Lợi0909538XXX27121512
1259Nguyễn hồng hạnh01676871XXX29121712
1259cao đình quốc01206070XXX26121412
1259Truong Thanh Trung01648224XXX23121112
1259Nguyễn Thị Hải Hậu0916428XXX39102912
1259Dang huyen kim Yen0983323XXX25121312
1259Võ Văn Thảo0918991XXX28121612
1259nguyễn thị ngọc hân01208487XXX28121612
1259Đỗ quốc trí0903373XXX24121212
1259Cao Đình Aí0963872XXX26121412
1259Nguyễn Văn Thắng0903402XXX64212
1259Lê Phát Lộc0907392XXX33122112
1259Đỗ Phú Lộc01666876XXX28121612
1259Võ Nguyễn Bảo Thy0906967XXX28121612
x