Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Lê Phát Lộc0907392XXX33122112
1259Lưu Trung Hiếu0985286XXX25121312
1259hoang vinh trung hieu0987313XXX2112912
1259Nguyễn Văn Lợi0909538XXX27121512
1259Đỗ Phú Lộc01666876XXX28121612
1259Truong Thanh Trung01648224XXX23121112
1259nguyễn kim ngân01657105XXX27121512
1259nguyễn thị trúc quỳnh01289997XXX24101412
1259Đỗ Phú Lộc01654395XXX28121612
1259Lê Ngọc Thùy Tram0906768XXX31121912
1259TRAN ANH TUAN0902171XXX2112912
1259Võ Văn Thảo0918991XXX28121612
1259Đỗ quốc trí0903373XXX24121212
1259nguyễn chí nguyện01672823XXX37122512
1259Dang huyen kim Yen0983323XXX25121312
x