Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Luu Thi Man0903897XXX29121712
1259Trần Trọng Nghĩa01214261XXX33122112
1259Dang huyen kim Yen0983323XXX25121312
1259Võ Văn Thảo0918991XXX28121612
1259Đỗ quốc trí0903373XXX24121212
1259Nguyễn hồng hạnh01676871XXX29121712
1259cao đình quốc01206070XXX26121412
1259Đỗ Phú Lộc01666876XXX28121612
1259Võ Nguyễn Bảo Thy0906967XXX28121612
1259Dương Nguyễn Tuấn Minh0988103XXX48123612
1259Nguyễn Thị Hải Hậu0916428XXX39102912
1259Lê Trọng Phúc0948028XXX1712512
1259Nguyễn Văn Thắng0903402XXX64212
1259Lưu Trung Hiếu0985286XXX25121312
1259Mai Van Cuong0938123XXX29101912
x