Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Trần Trọng Nghĩa01214261XXX33122112
1259Võ Thị Minh01204773XXX28121612
1259cao đình quốc01206070XXX26121412
1259Võ Nguyễn Bảo Thy0906967XXX28121612
1259Nguyễn Thị Hải Hậu0916428XXX39102912
1259Nguyễn Văn Thắng0903402XXX64212
1259Trần Hoàng Nam0905157XXX26121412
1259Lê Trọng Phúc0948028XXX1712512
1259nguyễn thị ngọc hân01208487XXX28121612
1259Tăng Thái Điền0909653XXX2112912
1259Vũ phát lộc01685881XXX24121212
1259Mai Van Cuong0938123XXX29101912
1259Cao Đình Aí0963872XXX26121412
1259HUYNH THI NGOC QUY0984373XXX23121112
1259Truong Thi Thanh0933225XXX24121212
x