Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Võ Thị Minh01204773XXX28121612
1259Võ Nguyễn Bảo Thy0906967XXX28121612
1259Nguyễn Văn Thắng0903402XXX64212
1259Nguyễn Thị Hải Hậu0916428XXX39102912
1259Lê Ngọc Thùy Tram0906768XXX31121912
1296MA NHAT PHUONG0938420XXX24111311
1296Lê Văn Khánh0988918XXX24111311
1296LE NHAT THANH01657657XXX23111211
1296Tran Thi Thuy Loan0909522XXX22111111
1296Huynh Trong Thai0903818XXX23111211
1296Nguyễn Văn Thuyên0918874XXX28111711
1296Đào Năng Tuấn0988494XXX28111711
1296Nguyễn Thành Nhân0986599XXX21111011
1296Đỗ Xuân Trường0988707XXX23111211
1296Nguyen Thi Ngoc Kim0976151XXX2181311
x