Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1259Lưu Trung Hiếu0985286XXX25121312
1259Võ Văn Thảo0918991XXX28121612
1259Đỗ quốc trí0903373XXX24121212
1259Đỗ Phú Lộc01654395XXX28121612
1259nguyễn chí nguyện01672823XXX37122512
1296Đào Năng Hải0913705XXX28111711
1296Lê Hoàng Văn01675358XXX22111111
1296Lưu Phước Vẹn0983033XXX32112111
1296nguyễn viết khuê0905767XXX28111711
1296Truong Thi Thanh0975413XXX22111111
1296Lê Văn Khánh0988918XXX24111311
1296MA NHAT PHUONG0938420XXX24111311
1296LE NHAT THANH01657657XXX23111211
1296Tran Thi Thuy Loan0909522XXX22111111
1296Huynh Trong Thai0903818XXX23111211
x