Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1296Nguyen Thi Ngoc Kim0976151XXX2181311
1296Tran Minh Tuan0978849XXX22111111
1296tran minh thanh0906892XXX25111411
1296Nguyễn Thị Mai0984164XXX27111611
1296Nguyễn Ngọc Phương Linh0981051XXX157811
1296Trần Thị Thanh Vân01662362XXX21111011
1296Nguyễn Xuân Thắng0947728XXX39102911
1296Truong Thi Thanh THuy0903043XXX22111111
1296Nguyễn Mai Phương01207811XXX28111711
1296Võ Trường Giang0907743XXX2011911
1296Tran Thi Thuy Loan01284267XXX22111111
1296TA KIM DOAN0907113XXX26111511
1296ĐỖ THỊ YẾN0946908XXX1511411
1296mai thị hường0962434XXX27111611
1296Cao Đình Hậu01206209XXX26111511
x