Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1296Tran Thi Thuy Loan01284267XXX22111111
1296nguyễn viết khuê0905767XXX28111711
1296mai thị hường0962434XXX27111611
1296Lê Hoàng Văn01675358XXX22111111
1296MA NHAT PHUONG0938420XXX24111311
1296LE NHAT THANH01657657XXX23111211
1296Truong Thi Thanh0975413XXX22111111
1296Huỳnh Duy Thanh0976546XXX28111711
1296Lê Văn Khánh0988918XXX24111311
1296Huynh Trong Thai0903818XXX23111211
1296Nguyễn Thành Nhân0986599XXX21111011
1296Đỗ Xuân Trường0988707XXX23111211
1296Đào Năng Tuấn0988494XXX28111711
1296Tran Thi Thuy Loan0909522XXX22111111
1296Nguyễn Văn Thuyên0918874XXX28111711
x