Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1296Nguyễn Ngọc Phương Linh0981051XXX157811
1296Huỳnh Duy Thanh0976546XXX28111711
1296Nguyễn Xuân Thắng0947728XXX39102911
1296Trần Thị Thanh Vân01662362XXX21111011
1296Truong Thi Thanh THuy0903043XXX22111111
1296Nguyễn Mai Phương01207811XXX28111711
1296Tran Thi Thuy Loan01284267XXX22111111
1296mai thị hường0962434XXX27111611
1296TA KIM DOAN0907113XXX26111511
1296Cao Đình Hậu01206209XXX26111511
1296ĐỖ THỊ YẾN0946908XXX1511411
1296Lê Hoàng Văn01675358XXX22111111
1296Đỗ Ngọc Sơn0122927XXX27111611
1296Trần Thị Phương Thảo0945459XXX30111911
1296Đào Năng Hải0913705XXX28111711
x