Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1328Tran Thi Hang01665438XXX22101210
1328Cao Uông01657995XXX26101610
1328Nguyễn Minh Dũng0976889XXX23101310
1328Diep Minh Tan 01219663XXX136710
1328TRẦN VĂN THẠCH01675746XXX1510510
1328Trần Thị Thu Hiền0972461XXX26101610
1328Cao Thi Thanh Hang0989857XXX23101310
1328Huỳnh Văn Thành0986912XXX23101310
1328Luong thanh Lich0938978XXX138510
1328Hứa Lê Anh Tuấn01208440XXX27101710
1328Cao Đình Quốc0935538XXX26101610
1328Nguyen Quoc Quang Vinh0907217XXX22101210
1328Hoàng Nhân Cao0914191XXX21101110
1328TA THI THU THUY0907093XXX24101410
1328Huỳnh Thị Lộc0932160XXX23101310
x