Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1328Phạm Thị Mộng Tú0938976XXX28101810
1328TA QUANG TRANG 0901977XXX24101410
1328Ngô Đình Thắng0944661XXX22101210
1328Huỳnh Văn Tường01282500XXX23101310
1328Đỗ Thị Hồng01695626XXX1610610
1328Tran Van Binh01682923XXX22101210
1328Cao Uông01657995XXX26101610
1328Tran Thi Hang01665438XXX22101210
1328Nguyễn Minh Dũng0976889XXX23101310
1328Trần Thị Thu Hiền0972461XXX26101610
1328Cao Thi Thanh Hang0989857XXX23101310
1328TRẦN VĂN THẠCH01675746XXX1510510
1328Huỳnh Văn Thành0986912XXX23101310
1328Hứa Lê Anh Tuấn01208440XXX27101710
1328Diep Minh Tan 01219663XXX136710
x