Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
124NGUYỄN THÀNH TRUNG0902922XXX51232837
124Lê Thị Minh Hiếu01667124XXX51242737
124Tống Thị Bông0994629XXX50262437
124Trần Quốc Phong01696020XXX47252237
124To thi hong nhung01204546XXX49272237
124CUQUOC BAO0909788XXX51242737
124Nguyễn Văn Nam0942343XXX49262337
124THÂN THỊ HOÀN0906336XXX46242237
124Hoàng Thanh Quý0936605XXX50262437
124Đào Trương Tâm Phúc0938008XXX50262437
124Nguyễn Bảo Toàn01657295XXX51252637
147Dương Niệm Quốc0908373XXX51222936
147Bùi Thị Thám0934492XXX48262236
147pham dao toan0918122XXX51242736
147Đoàn Thanh Cường0908022XXX51262536
x