Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
124PHÙNG NHI PHƯƠNG0931342XXX48242437
124Trần Quốc Vinh0938523XXX51262537
124Lê Thị Minh Hiếu01667124XXX51242737
124Tống Thị Bông0994629XXX50262437
124Trần Quốc Phong01696020XXX47252237
124To thi hong nhung01204546XXX49272237
124CUQUOC BAO0909788XXX51242737
124Hoàng Thanh Quý0936605XXX50262437
124Nguyễn Bảo Toàn01657295XXX51252637
124NGUYỄN ĐIÌNH HOÀNG01647067XXX51272437
124THÂN THỊ HOÀN0906336XXX46242237
147Nguyễn Thị Lan Anh01649344XXX49222736
147Bùi Thị Thám0934492XXX48262236
147Lam Cat Chuong0903660XXX50242636
147Nguyễn Thanh Hà0914089XXX42212136
x