Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1328Cao Đình Quốc0935538XXX26101610
1328Luong thanh Lich0938978XXX138510
1328Hoàng Nhân Cao0914191XXX21101110
1328Lâm Na0984838XXX24101410
1328Chương Tiên Đức01227770XXX1910910
1328Lê Quang Thái0983311XXX1810810
1328Nguyen Quoc Quang Vinh0907217XXX22101210
1328Bùi Thị Ngọc Trân0986955XXX23101310
1328Truong Ngoc Thach01699390XXX22101210
1328TA THI THU THUY0907093XXX24101410
1328NGUYỄN MINH NAM0985603XXX22101210
1328nguyễn hữu thuấn0976486XXX27101710
1363Nguyễn Đức Vượng01214165XXX15969
1363ĐỖ THỊ HUYỀN01638659XXX15969
1363Hoàng Minh Đại0976047XXX199109
x