Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1328Cao Đình Quốc0935538XXX26101610
1328Nguyen Quoc Quang Vinh0907217XXX22101210
1328TA THI THU THUY0907093XXX24101410
1328Hoàng Nhân Cao0914191XXX21101110
1328nguyễn hữu thuấn0976486XXX27101710
1328Huỳnh Thị Lộc0932160XXX23101310
1328Le Uyen0906656XXX167910
1328Lê Quang Thái0983311XXX1810810
1328Truong Ngoc Thach01699390XXX22101210
1328Ngô Đình Thắng0944661XXX22101210
1328Đỗ Khắc Thành01626963XXX1610610
1328Bùi Thị Ngọc Trân0986955XXX23101310
1363Nguyễn Hải Hoài0945511XXX199109
1363Trần Xuân Bình0908732XXX199109
1363Nguyễn Quang Huy0907399XXX199109
x