Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1363VƯƠNG PHÚ CƯỜNG0946112XXX199109
1363Nguyễn Đức Vượng01214165XXX15969
1363ĐỖ THỊ HẰNG01633445XXX15969
1363Bùi Nguyệt Anh0902835XXX239149
1363Đỗ Trạng Nguyên01215213XXX15969
1363Ong Thế Hải01225602XXX13679
1363Trần Xuân Bình0908732XXX199109
1363Trịnh Nam Tiến01293179XXX15969
1363Nguyễn Thế Bảo0989574XXX249159
1363Lê Thanh Nhân0903188XXX229139
1363Lê Tấn Linh0902948XXX219129
1363Nguyễn Trường Sơn0973776XXX15969
1363Nguyen huu Nghia01229617XXX18999
1363Bùi Thế Anh01228037XXX289199
1363Đỗ Khắc Thích0989989XXX16979
x