Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1363Lê Tấn Linh0902948XXX219129
1363Đỗ Trạng Nguyên01215213XXX15969
1363ĐỖ THỊ HUYỀN01638659XXX15969
1363Trịnh Nam Tiến01293179XXX15969
1363ĐỖ THỊ HẰNG01633445XXX15969
1363Đỗ Khắc Thích0989989XXX16979
1363Bùi Nguyệt Anh0902835XXX239149
1363Nguyễn Thị Phúc 01203118XXX249159
1363Trần Xuân Bình0908732XXX199109
1363Nguyễn Thế Bảo0989574XXX249159
1363Đỗ Minh Thịnh0908835XXX16979
1363VƯƠNG PHÚ CƯỜNG0946112XXX199109
1363Lê Huy Văn0916897XXX15969
1363Cao Thị Minh Đoan0986506XXX15969
1363Nguyễn Trường Sơn0973776XXX15969
x