Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1363Nguyễn Thị Phúc 01203118XXX249159
1363Cao Thanh Phong0908026XXX15969
1363ĐỖ THỊ XUYẾN0982125XXX15969
1363Bùi Thế Anh01228037XXX289199
1363Lê Thanh Nhân0903188XXX229139
1363Hoàng Minh Đại0976047XXX199109
1363Lê Thanh Kim Ngân01203280XXX206149
1363Đặng Thế Phong0933818XXX229139
1363Đỗ Khắc Thành0984313XXX16979
1363ĐỖ THỊ HUYỀN01638659XXX15969
1363Nguyễn Hải Hoài0945511XXX199109
1363Nguyễn Quang Huy0907399XXX199109
1363Nguyễn Đức Vượng01214165XXX15969
1394Nguyễn Anh Quân0906941XXX2208
1394Bùi Nhật Huy0962424XXX15878
x