Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1363ĐỖ THỊ HUYỀN01638659XXX15969
1363Đỗ Khắc Thành0984313XXX16979
1363Nguyễn Thế Bảo0989574XXX249159
1363Lê Thanh Kim Ngân01203280XXX206149
1363Dương Đình Linh0965888XXX209119
1363Hoàng Minh Đại0976047XXX199109
1363Nguyễn Trường Sơn0973776XXX15969
1363Nguyễn Đức Vượng01214165XXX15969
1363ĐỖ THỊ HẰNG01633445XXX15969
1363Bùi Nguyệt Anh0902835XXX239149
1363Nguyễn Hải Hoài0945511XXX199109
1363Nguyễn Quang Huy0907399XXX199109
1363Nguyễn Thị Phúc 01203118XXX249159
1394Nguyen Quoc Hung0918118XXX12488
1394Lê Quang Duy0907195XXX228148
x