Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1394Trần Khánh Duy01234977XXX12848
1394Nguyễn Thanh Giang0935661XXX15878
1394Nguyễn Khắc Thoại0985133XXX238158
1394Lê Minh Duy0933183XXX15878
1394Phạm Phú Phong01215398XXX14868
1394Lưu Tấn Dũng0946134XXX8448
1394trà văn thanh01674819XXX238158
1394TONG THANH TUAN0931842XXX16888
1394Mai bảo lâm01628760XXX13858
1394Lại Văn Duy01216431XXX15878
1394HỒ TRẦN THÁI DƯƠNG0908795XXX12848
1394Lương Xuân Tùng0916162XXX188108
1394Nguyễn Đức Long01215370XXX14868
1394nguyễn thị ngọc hân0905922XXX188108
1394Trương văn tính0903731XXX10828
x