Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1394Phạm Phú Phong01215398XXX14868
1394trà văn thanh01674819XXX238158
1394TA KIM RUM01267172XXX238158
1394Nguyễn Khắc Thoại0985133XXX238158
1394nguyễn thị nguyệt thu01212765XXX153128
1394Lê Minh Duy0933183XXX15878
1394Nguyễn Đức Long01215370XXX14868
1394nguyễn thị ngọc hân0905922XXX188108
1394Nhữ Thị Mai Hương0974840XXX188108
1394TRƯƠNG VĂN NAM0974828XXX15878
1394Nguyễn Thanh Giang0935661XXX15878
1394Trần Khánh Duy01234977XXX12848
1394Lương Xuân Tùng0916162XXX188108
1394Lại Văn Duy01216431XXX15878
1394Lưu Tấn Dũng0946134XXX8448
x