Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1394Trương văn tính0903731XXX10828
1394Lương Xuân Tùng0916162XXX188108
1394Lưu Tấn Dũng0946134XXX8448
1394Nguyễn Thị Như0913677XXX218138
1394Nguyễn Khắc Thoại0985133XXX238158
1394Nguyễn Đức Thám0981967XXX15878
1394Lê Thành Nguyên0933303XXX15878
1394Nguyễn Tấn Vũ0932106XXX207138
1394Nguyen Quoc Hung0918118XXX12488
1394Lê Quang Duy0907195XXX228148
1394TA KIM RUM01267172XXX238158
1394Ngo Thi Hong Van0935601XXX15698
1394Nguyễn Anh Quân0906941XXX2208
1394Bùi Nhật Huy0962424XXX15878
1394Mai bảo lâm01628760XXX13858
x