Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1426Phạm văn tài0993795XXX7707
1426Nhữ Đình Động0915181XXX187117
1426Nguyễn Văn Lân0962787XXX10737
1426Nguyễn Văn Thành0989448XXX7257
1426VŨ DANH0977517XXX327257
1426Lê Thanh Vũ01217775XXX187117
1426NGUYỄN XUÂN THỦY0982249XXX15787
1426Nguyễn Thanh Ghi0905488XXX9547
1426TRAN THI KIM PHUONG01268722XXX227157
1426Trần Quan Bạo01267966XXX14777
1426Bùi Hoàng Thúy Vy 01664878XXX14777
1426NGÔ THỊ THU0906440XXX274237
1426phung quang hung0946050XXX14777
1426Nhữ Huy Hùng0913007XXX187117
1426Viên Thị Thanh Thảo01267192XXX10737
x