Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1426Viên Thị Thanh Thảo01267192XXX10737
1426phạm văn tèo em 0906301XXX13767
1426Trần Trọng Toàn0963156XXX12757
1426Vương Huy Hùng0918433XXX11747
1426Triệu Văn Vĩnh0938318XXX15787
1426Nguyễn Văn Phương0902615XXX10737
1426Tuấn Nguyễn0933069XXX15787
1426Trần Quan Bạo01267966XXX14777
1426Trần Thị Tuyết Hạnh0939726XXX337267
1465Đồng Thị Phương Thảo01686048XXX13676
1465BÙI ĐẮC THINH0919598XXX5326
1465Nguyễn Đức Cương0907406XXX14686
1465Nguyễn Trung Hiển0944746XXX7346
1465Nghuyen huu Nghi 0902999XXX12666
1465nguyễn văn huy0962922XXX15696
x