Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Đinh Thị Huyền Nhung0988490XXX186126
1465VŨ NGUYỄN ĐỨC ANH0903174XXX266206
1465Trần Văn Cương01659560XXX3216
1465Trần Minh Toàn0949596XXX12666
1465Đoàn Minh Hải01682020XXX11656
1465Trần thông Minh0986792XXX176116
1465lương kim long0902551XXX9636
1465nguyễn văn huy0962922XXX15696
1465Trần Ngọc Nhã01672227XXX14686
1465Lê Xuân Thìn0983691XXX5326
1465Nguyễn trung đông0906986XXX2206
1465Nguyễn Huỳnh Minh Trí0965483XXX13676
1465Nguyễn Hoài Nam0964740XXX12666
1465Trần Văn Hải01697597XXX6336
1465Nguyễn Thanh Hồng Đức0949960XXX12666
x