Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Nghuyen huu Nghi 0902999XXX12666
1465nguyễn văn huy0962922XXX15696
1465Nguyễn Huỳnh Minh Trí0965483XXX13676
1465Nguyễn Hoài Nam0964740XXX12666
1465Trần Văn Hải01697597XXX6336
1465Nguyễn Thanh Hồng Đức0949960XXX12666
1465Cao Minh Nhựt0918244XXX6606
1465Trần Ngọc Nhã01672227XXX14686
1465Nguyễn Công Nguyên0918303XXX15696
1465đặng ngọc tuấn01666390XXX3216
1465Huỳnh Phụng0916541XXX10646
1465Huỳnh Tín Phụng0914464XXX15696
1465Nguyen hong duong0909187XXX176116
1465BÙI ĐẮC THINH0919598XXX5326
1465Nguyễn Đức Cương0907406XXX14686
x