Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Nguyễn Thị Thảo My0979786XXX12666
1465Ngô Văn Út0888171XXX11656
1465Huỳnh Tín Phụng0914464XXX15696
1465DangChiBieu0932084XXX6336
1465Huỳnh Nhựt Linh0937247XXX5236
1465đỗ thị lĩnh0968919XXX15696
1465Phạm Tài Duy0907002XXX3306
1465NGUYEN TRAN THAI BINH0908360XXX176116
1465Lê Hùng Phương0908121XXX14686
1465Nguyễn Hoàng Long0913035XXX12666
1465Nguyễn Minh Đức01647656XXX5326
1465Trương Thị Ngọc Hiền01278456XXX216156
1465Đoàn Minh Hải01682020XXX11656
1465VŨ NGUYỄN ĐỨC ANH0903174XXX266206
1465Đinh Thị Huyền Nhung0988490XXX186126
x