Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465hà tinh quân0938110XXX166106
1465Ngô Văn Út0888171XXX11656
1465DangChiBieu0932084XXX6336
1465Trần Ngọc Nhã01672227XXX14686
1465Huỳnh Nhựt Linh0937247XXX5236
1465Đoàn Tuấn Khanh0902309XXX14686
1465Phạm Tài Duy0907002XXX3306
1465Huỳnh Phụng0916541XXX10646
1465Nguyễn Tiến Tuấn01678857XXX12666
1465Lê Hùng Phương0908121XXX14686
1465Huỳnh Tín Phụng0914464XXX15696
1465Nguyễn Minh Đức01647656XXX5326
1465Trương Thị Ngọc Hiền01278456XXX216156
1465Đinh Thị Huyền Nhung0988490XXX186126
1465VŨ NGUYỄN ĐỨC ANH0903174XXX266206
x