Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
11Lê Hữu Phước01247932XXX48272145
11Phạm Thủy Tiên0994614XXX50272345
11Nguyễn Hữu Liệu0908217XXX51292245
11Phạm Xuân Khiêm01264665XXX49282145
11Vũ Thành Chung0942521XXX51292245
21Nguyễn Hoàng Long01656036XXX50262444
21Dương Đức Thưởng 0915140XXX50272344
21Nguyễn Ngọc Thanh01264676XXX49282144
21chu quốc sơn01654833XXX47291844
21Hoàng Đình Châu0901060XXX49262344
26Lâm Trọng Hồng0903383XXX49272243
26Trần Văn Kim01289824XXX49272243
26La công đoàn0985536XXX51272443
26Nguyễn Minh Sơn0905012XXX51282343
26LÊ MẬU HOÀNG01256300XXX51272443
x