Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
11Nguyễn Đức Khánh0909955XXX50262445
11Phạm Văn Anh01692442XXX49262345
11Nguyễn Hoàng Minh0984256XXX48272145
11Lê Hữu Phước01247932XXX48272145
11Phạm Thủy Tiên0994614XXX50272345
21Hoàng Đình Châu0901060XXX49262344
21Nguyễn Hoàng Long01656036XXX50262444
21Dương Đức Thưởng 0915140XXX50272344
21Nguyễn Ngọc Thanh01264676XXX49282144
21chu quốc sơn01654833XXX47291844
26LÊ MẬU HUY01634510XXX51272443
26LÊ MẬU HOÀNG01256300XXX51272443
26Hoàng Quốc Toàn0933872XXX44261843
26La công đoàn0985536XXX51272443
26Trần Xuân Đào01205831XXX49282143
x