Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
11Phạm Thủy Tiên0994614XXX50272345
11Nguyễn Hữu Liệu0908217XXX51292245
11Phạm Văn Anh01692442XXX49262345
11Diệp Thanh Danh0915431XXX47281945
11Nguyễn Đức Khánh0909955XXX50262445
21chu quốc sơn01654833XXX47291844
21Nguyễn Hoàng Long01656036XXX50262444
21Dương Đức Thưởng 0915140XXX50272344
21Hoàng Đình Châu0901060XXX49262344
21Nguyễn Ngọc Thanh01264676XXX49282144
26LÊ MẬU HOÀNG01256300XXX51272443
26La công đoàn0985536XXX51272443
26Nguyễn Minh Sơn0905012XXX51282343
26Trần Xuân Đào01205831XXX49282143
26Trần Văn Kim01289824XXX49272243
x