Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Huỳnh Nhựt Linh0937247XXX5236
1465Đoàn Tuấn Khanh0902309XXX14686
1465Trần Minh Toàn0949596XXX12666
1465DangChiBieu0932084XXX6336
1465Phạm Tài Duy0907002XXX3306
1465Nguyễn Hoàng Long0913035XXX12666
1465Nguyễn Tiến Tuấn01678857XXX12666
1465Trần Lâm Ngân0973530XXX14686
1465nguyễn văn huy0962922XXX15696
1465Lê Hùng Phương0908121XXX14686
1465Nguyễn Minh Đức01647656XXX5326
1465Trương Thị Ngọc Hiền01278456XXX216156
1513Dương Đào Minh Tiến0888636XXX7525
1513Trần Tửu Bình 0902378XXX6515
1513Võ Tấn Huy Cường0969928XXX10555
x