Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Lê Xuân Thìn0983691XXX5326
1465Nguyễn trung đông0906986XXX2206
1465Huỳnh Sinh0978546XXX10646
1465Nguyễn Huỳnh Minh Trí0965483XXX13676
1465Nguyễn Hoài Nam0964740XXX12666
1465Trần Văn Hải01697597XXX6336
1465Nguyễn Hoàng Long0913035XXX12666
1465Nguyễn Thanh Hồng Đức0949960XXX12666
1465Lã Thị Út Huyền0915759XXX10646
1465Cao Minh Nhựt0918244XXX6606
1465Trần Lâm Ngân0973530XXX14686
1465Nguyễn Công Nguyên0918303XXX15696
1513duong quoc huy0908224XXX11565
1513Nguyễn Minh Khang01265261XXX7525
1513Nguyễn Văn Đạt0937699XXX6335
x