Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465Phạm Tài Duy0907002XXX3306
1465Huỳnh Phụng0916541XXX10646
1465Nguyễn Tiến Tuấn01678857XXX12666
1465Lê Hùng Phương0908121XXX14686
1465Huỳnh Tín Phụng0914464XXX15696
1465Nguyễn Minh Đức01647656XXX5326
1465Trương Thị Ngọc Hiền01278456XXX216156
1465VŨ NGUYỄN ĐỨC ANH0903174XXX266206
1465Đinh Thị Huyền Nhung0988490XXX186126
1465đỗ thị lĩnh0968919XXX15696
1465NGUYEN TRAN THAI BINH0908360XXX176116
1465Trần Văn Cương01659560XXX3216
1513Vũ Quốc Phú0932978XXX6515
1513Nguyễn Tuong0908447XXX7525
1513Út Huyền0982660XXX10555
x