Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1465đỗ thị lĩnh0968919XXX15696
1465NGUYEN TRAN THAI BINH0908360XXX176116
1465Lê Hùng Phương0908121XXX14686
1465Nguyễn Minh Đức01647656XXX5326
1465Trương Thị Ngọc Hiền01278456XXX216156
1465VŨ NGUYỄN ĐỨC ANH0903174XXX266206
1465Đinh Thị Huyền Nhung0988490XXX186126
1465Nguyễn Hoàng Long0913035XXX12666
1465Đoàn Minh Hải01682020XXX11656
1465lương kim long0902551XXX9636
1465Trần Văn Cương01659560XXX3216
1465Trần Lâm Ngân0973530XXX14686
1513Đỗ Vương Hồng Phong0923990XXX7345
1513Nguyễn Văn Hiếu0934331XXX12575
1513Trần Khắc Mừng0935666XXX11565
x