Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513Le phuong thao0913639XXX12575
1513Nguyễn Thanh Vương0914742XXX10555
1513lương hoàng phong01668464XXX11565
1513Bùi Xuân Hưng0902916XXX12575
1513Phạm Hồng Duy0989228XXX10555
1513TRAN QUANG VIET0933568XXX12575
1513ĐINH VĂN TUY0902001XXX165115
1513Đỗ Vương Hồng Phong0923990XXX7345
1513Nguyễn Văn Hiếu0934331XXX12575
1513Pham Van Hung01262467XXX11475
1513Phạm Hùng Kỳ0938036XXX165115
1513Trần Tửu Bình 0902378XXX6515
1513Nguyễn Tuong0908447XXX7525
1513Huỳnh Tín0935344XXX10555
1513Huỳnh Thị Mỹ Dung0916013XXX10555
x