Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513Nguyễn Duy Khánh0902332XXX155105
1513Tô Thị Hương0948178XXX1105
1513Nguyễn Minh Khang01265261XXX7525
1513Nhữ Việt Dũng0989261XXX155105
1513Đỗ Vương Hồng Nhật0909588XXX8355
1513Trần thị Trâm anh0967821XXX6515
1513Võ Trí Cao0986638XXX13585
1513phan van hai01677798XXX165115
1513Nguyễn Văn Sĩ0905702XXX13585
1513Nguyễn Văn Sĩ0905089XXX13585
1513Đinh Văn Thiện0906813XXX9545
1513Huỳnh Thị Lệ Quyên0916477XXX10555
1513Nguyễn văn Định0917921XXX175125
1513Nguyễn Tấn Vỹ0909619XXX5505
1513Nguyễn Quốc Vương0914168XXX7525
x