Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513Út Huyền0982660XXX10555
1513Trần thị Trâm anh0967821XXX6515
1513Võ Trí Cao0986638XXX13585
1513phan van hai01677798XXX165115
1513Le phuong thao0913639XXX12575
1513Nguyễn văn Định0917921XXX175125
1513Huỳnh Thị Mỹ Dung0916013XXX10555
1513Vũ thị phương 0942199XXX14595
1513lê văn thể01674992XXX1105
1513Nguyễn Tấn Vỹ0909619XXX5505
1513Đỗ Vương Hồng Nhật0909588XXX8355
1513DƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC0937700XXX11565
1513ĐINH VĂN TUY0902001XXX165115
1513Tô Thị Hương0948178XXX1105
1513Cao Hoàng0903141XXX155105
x