Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513NGUYEN THI NGOAN01644164XXX12575
1513Le phuong thao0913639XXX12575
1513Cao Hoàng0903141XXX155105
1513Tô Thị Hương0948178XXX1105
1513Nguyễn Thị Tuyết Trinh0898418XXX155105
1513phạm thanh tiến01267812XXX11565
1513Trương đình Trung0947135XXX175125
1513duong quoc huy0908224XXX11565
1513Trần Khắc Mừng0935666XXX11565
1513vũ hoàng thái0937366XXX6515
1513Võ Thị Bưởi0918937XXX10555
1513Huỳnh Tín0935344XXX10555
1513Nguyễn Trường Kiên0902580XXX11565
1513Nguyễn Nho Bốn01679777XXX10555
1513Trần thị Trâm anh0967821XXX6515
x