Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513lê văn thể01674992XXX1105
1513Huynh Phung0935398XXX10555
1513Ut Huyen01643413XXX10555
1513phạm thanh tiến01267812XXX11565
1513Võ Thị Bưởi0918937XXX10555
1513vũ hoàng thái0937366XXX6515
1513TRAN QUANG VIET0933568XXX12575
1513Nguyễn Nho Bốn01679777XXX10555
1513Cao Hoàng0903141XXX155105
1513Tô Thị Hương0948178XXX1105
1513Nguyễn Thị Tuyết Trinh0898418XXX155105
1513Trương đình Trung0947135XXX175125
1513duong quoc huy0908224XXX11565
1513Trần Tửu Bình 0902378XXX6515
1513Dương Đào Minh Tiến0888636XXX7525
x