Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513lương hoàng phong01668464XXX11565
1513Phạm Hồng Duy0989228XXX10555
1513TRAN QUANG VIET0933568XXX12575
1513Pham Van Hung01262467XXX11475
1513Phạm Hùng Kỳ0938036XXX165115
1513Nguyễn Tuong0908447XXX7525
1513Út Huyền0982660XXX10555
1513Le phuong thao0913639XXX12575
1513Trần Tửu Bình 0902378XXX6515
1513Dương Đào Minh Tiến0888636XXX7525
1513Nguyễn Thanh Vương0914742XXX10555
1513Võ Tấn Huy Cường0969928XXX10555
1513Vũ thị phương 0942199XXX14595
1513Đỗ Vương Hồng Phong0923990XXX7345
1513Vũ Quốc Phú0932978XXX6515
x