Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1513dang van tam01689249XXX1105
1513Nguyễn văn Định0917921XXX175125
1513Nguyen ngoc tuong Vy0984136XXX10555
1513Trần Ngọc thọ0907765XXX1105
1513Nguyễn Tấn Vỹ0909619XXX5505
1513Nguyễn Quốc Vương0914168XXX7525
1513DƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC0937700XXX11565
1513Nguyễn Huyền Kim Trang0909219XXX7525
1569THAI MINH DIEU0903068XXX6424
1569Nguyễn Ngọc Khải0976744XXX6424
1569Trần văn hồng0988826XXX5414
1569Nguyễn Khắc Quang01629395XXX10464
1569Nguyễn Hồng Phong0913849XXX7434
1569Võ Minh Thành01215950XXX4224
1569Nguyễn Văn Trung0935503XXX9454
x