Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569cao văn hải01669289XXX6424
1569trương đức thịnh0975614XXX1104
1569Huynh Tin0935744XXX10464
1569Cao Thị Minh Trang0909741XXX6424
1569Đoàn Thanh Sơn0982627XXX2114
1569Tonnu thanh Van0988940XXX9454
1569đào công quảng0933747XXX7434
1569Trần Thị Nguyên01646306XXX11474
1569Hoàng Tín Phụng0934799XXX10464
1569Tô Văn Bình0904593XXX7434
1569Nguyễn Khắc Quang01629395XXX10464
1569Võ Minh Thành01215950XXX4224
1569bùi quốc song0973090XXX13494
1569Đào Ngọc Thanh Liêm0932230XXX11474
1569Phan Trần Phú 0915705XXX3214
x