Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569nguyễn hữu lộc01669430XXX2114
1569Nguyen Hoang Hieu0987799XXX5414
1569trần văn hưng0908709XXX5414
1569Nguyễn Văn Chiến0967867XXX9454
1569Trương Văn Hoàng0935015XXX3214
1569lương phước thái01234096XXX152134
1569thái ngọc thắng0987978XXX6424
1569Nguyễn Thành Vinh0963214XXX8444
1569Nguyễn Thanh Tài01676757XXX6424
1569vũ tiến dũng0973280XXX4224
1569Nguyễn Văn Trung0935503XXX9454
1569Đào Duy Luân0981867XXX6424
1569trương đức thịnh0975614XXX1104
1569Đoàn Thanh Sơn0982627XXX2114
1569Huynh Tin Phung0916435XXX10464
x