Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569đào ngọc phi01639162XXX6424
1569Nguyễn Đình Hiệu0943882XXX8444
1569Phan Trần Phú 0915705XXX3214
1569Phạm Xuân Quang0912447XXX6424
1569Huỳnh Tín0945363XXX10464
1569TRẦN HỮU TÁNH0977484XXX2114
1569nguyen thi thuy trang0906777XXX144104
1569Trần văn đồng01649660XXX6424
1569cao văn hải01669289XXX6424
1569Võ Văn Thật0901326XXX12484
1569Trần Đức Huy01687188XXX9364
1569TRẦN MINH AN01265963XXX4404
1569Nguyễn Thị Anh Thư0933299XXX5234
1569Trần văn hồng0988826XXX5414
1569Cao Thị Minh Trang0909741XXX6424
x