Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569Phan Trần Phú 0915705XXX3214
1569Phạm Xuân Quang0912447XXX6424
1569TRẦN HỮU TÁNH0977484XXX2114
1569Huynh Tin Phung0916435XXX10464
1569Trần văn đồng01649660XXX6424
1569cao văn hải01669289XXX6424
1569nguyen thi thuy trang0906777XXX144104
1569Trần Đức Huy01687188XXX9364
1569Nguyễn Thị Anh Thư0933299XXX5234
1569Huynh Tin0935744XXX10464
1569Cao Thị Minh Trang0909741XXX6424
1569Tô Văn Bình0904593XXX7434
1569đào công quảng0933747XXX7434
1569Nguyễn Thanh Ngân0933215XXX1104
1569VŨ TIẾN DŨNG0946078XXX4224
x