Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569Đoàn Thanh Sơn0982627XXX2114
1569thái ngọc thắng0987978XXX6424
1569THAI MINH DIEU0903068XXX6424
1569Nguyễn Ngọc Khải0976744XXX6424
1569Nguyễn Khắc Quang01629395XXX10464
1569Võ Minh Thành01215950XXX4224
1569Nguyễn Hồng Phong0913849XXX7434
1569Nguyễn Văn Trung0935503XXX9454
1569đào ngọc phi01639162XXX6424
1569Nguyễn Đình Hiệu0943882XXX8444
1569Phan Trần Phú 0915705XXX3214
1569Phạm Xuân Quang0912447XXX6424
1569TRẦN HỮU TÁNH0977484XXX2114
1569Huynh Tin Phung0916435XXX10464
1569Trần văn đồng01649660XXX6424
x