Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569Mai Văn Hóa0918871XXX224184
1569Trương Văn Hoàng0935015XXX3214
1569nguyễn hữu lộc01669430XXX2114
1569trần văn hưng0908709XXX5414
1569Nguyễn Văn Chiến0967867XXX9454
1569lương phước thái01234096XXX152134
1569Nguyễn Phương Nam01652778XXX6424
1569Tô Văn Bình0904593XXX7434
1569Nguyễn Minh Lợi01645074XXX6424
1569TRAN HOAI NAM0947332XXX12484
1569Nguyễn Thành Vinh0963214XXX8444
1569Nguyễn Văn Trung0935503XXX9454
1569Nguyễn Thanh Tài01676757XXX6424
1569vũ tiến dũng0973280XXX4224
1569Huynh Tin Phung0916435XXX10464
x