Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1569Tonnu thanh Van0988940XXX9454
1569bùi quốc song0973090XXX13494
1569Đào Ngọc Thanh Liêm0932230XXX11474
1569Hoàng Tín Phụng0934799XXX10464
1569Bùi công chính0945056XXX5234
1641lê quang vinh0973643XXX1103
1641TRẦN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG0989165XXX4313
1641Lê Phúc Quang Anh01662386XXX1103
1641Nguyễn Thị Thảo0945888XXX6333
1641Nguễn Thị Như Ý01202789XXX2113
1641PHẠM THỊ NGỌC THÚY0916188XXX9363
1641Trần Trung Kiên0989626XXX7343
1641Hoàng Thanh Tùng0983903XXX11383
1641Lê Kim Thơ0949952XXX5323
1641Trần Xuân Văn01636909XXX2113
x