Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
147Trần Thị Ái0985680XXX51262536
147Trần Phong Thuận0914859XXX49222736
147Lam Cat Chuong0903660XXX50242636
147LÊ THỊ DUNG0963561XXX51242736
147Huỳnh Văn Phát01279044XXX50222836
147Lê Việt Hùng0902028XXX48272136
147Nguyễn Thị Lan Anh01649344XXX49222736
147nguyễn hồ minh tới0907254XXX46232336
147Bùi Trọng Hiếu01226137XXX47232436
147Trần Kim Nhàng0914859XXX49222736
147LÊ VĂN TRƯỚC0971755XXX51232836
147Nguyễn Xuân Hiếu0903736XXX51232836
147Phan Thị Thu0988090XXX51272436
147Nguyễn Thanh Hà0914089XXX42212136
147nguyễn thị hương01279910XXX46252136
x