Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Nguyễn Văn Hiểu0986543XXX6333
1641Võ Phạm Hùng0913144XXX5323
1641Nguyễn Trung Hải0909351XXX6333
1641Dương Văn Duy0961501XXX4313
1641Phan Văn Mật0932680XXX2113
1641Nguyễn Quỳnh Trâm01203203XXX5323
1641Trần Manso Mohamed0908263XXX4313
1641Huỳnh Tấn Học0976563XXX5323
1641vo tu0967540XXX2113
1641Nguyễn Hữu Hiếu01234551XXX4313
1641Nguyễn Hoàng Đức0985826XXX2113
1641Nguyễn Phương Tùng0949707XXX5323
1641Lê Thị Thanh Tâm01669851XXX5323
1641TRẦN ĐÔNG ANH0974345XXX4313
1641Trần Văn Thiện0905395XXX6333
x