Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641nguyen thanh phuoc0963752XXX8353
1641Nguyễn Huy Phương01246922XXX6333
1641Lê Hùng Định0908847XXX5323
1641TRẦN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG0989165XXX4313
1641Võ Thị Mai Thư0902117XXX4313
1641Nguyễn Thanh Hải0988459XXX6333
1641Huỳnh Ngọc Hân0983234XXX6333
1641lê quang vinh0973643XXX1103
1641Lê Kim Thơ0949952XXX5323
1641Hồi Thị Kim Ngân0906470XXX6333
1641Lê Phúc Quang Anh01662386XXX1103
1641PHẠM THỊ NGỌC THÚY0916188XXX9363
1641Nguễn Thị Như Ý01202789XXX2113
1641Trần Trung Kiên0989626XXX7343
1641Hoàng Thanh Tùng0983903XXX11383
x