Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Lê Phúc Quang Anh01662386XXX1103
1641Nguyễn Kỳ Anh0908555XXX6333
1641Huỳnh Đặng Dũng0984192XXX6333
1641Nguễn Thị Như Ý01202789XXX2113
1641Phạm Đăng Bách0915357XXX4313
1641Tống Thị Minh Phương0913031XXX10373
1641Vũ Ngọc Quang Trung0902751XXX3303
1641Trần Xuân Văn01636909XXX2113
1641Tran Hung Cuong0909098XXX6333
1641Lưu Thanh Tùng01635561XXX6333
1641Huỳnh Ngọc Thuận01268877XXX4313
1641Nguyễn Trường Trung0909029XXX4313
1641Bùi Viết Tâm0905429XXX3123
1641Nguyễn Dương Phương Ngân0933181XXX10373
1641Phạm ngọc sơn01665815XXX6333
x