Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Trần Văn Mạnh0913805XXX4313
1641Nguyễn Thanh Hải0988459XXX6333
1641Trần Manso Mohamed0908263XXX4313
1641Vuong kien tan0989373XXX4313
1641Phạm Anh Tuấn0981519XXX7343
1641nguyễn hoàng bảo0909233XXX6333
1641lê quang vinh0973643XXX1103
1641NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO0963537XXX4313
1641Nguyễn Văn Hiểu0986543XXX6333
1641Nguyễn Hữu Hiếu01234551XXX4313
1641Lê Phúc Quang Anh01662386XXX1103
1641Võ Phạm Hùng0913144XXX5323
1641Nguyễn Trung Hải0909351XXX6333
1641Dương Văn Duy0961501XXX4313
1641Nguyễn Quỳnh Trâm01203203XXX5323
x