Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Nguyễn Phương Tùng0949707XXX5323
1641Nguyen minh sang0902415XXX6333
1641Mã chí thọ0939231XXX1103
1641Nguyễn Thị Thảo0945888XXX6333
1641Nguyễn Lê Thanh Tòng01228617XXX4313
1641pham huyen thuong01696909XXX2113
1641vo thanh viet01264760XXX2113
1641HUỲNH THỊ NGỌC CẨM0978049XXX4313
1641nguyen thanh phuoc0963752XXX8353
1641Nguyễn Huy Phương01246922XXX6333
1641Trần Thanh Tùng01689968XXX1103
1641Vũ Ngọc Quang Trung0902751XXX3303
1641TRẦN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG0989165XXX4313
1641Nguyễn Thanh Hải0988459XXX6333
1641Tống Thị Minh Phương0913031XXX10373
x