Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Dương Văn Duy0961501XXX4313
1641Phan Văn Mật0932680XXX2113
1641Võ Phạm Hùng0913144XXX5323
1641Nguyễn Quỳnh Trâm01203203XXX5323
1641Huỳnh Tấn Học0976563XXX5323
1641vo tu0967540XXX2113
1641Nguyễn Hoàng Đức0985826XXX2113
1641Trần Manso Mohamed0908263XXX4313
1641TRẦN ĐÔNG ANH0974345XXX4313
1641Trần Văn Thiện0905395XXX6333
1641Nguyễn Thị Thảo0945888XXX6333
1641NGUYỄN VĂN XIN0908397XXX4313
1641Nguyễn Kỳ Anh0908555XXX6333
1641Vũ Ngọc Quang Trung0902751XXX3303
1641Huỳnh Đặng Dũng0984192XXX6333
x