Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Nguyễn Kỳ Anh0908555XXX6333
1641Huỳnh Đặng Dũng0984192XXX6333
1641Phạm Đăng Bách0915357XXX4313
1641Tống Thị Minh Phương0913031XXX10373
1641Vũ Ngọc Quang Trung0902751XXX3303
1641Tran Hung Cuong0909098XXX6333
1641Huỳnh Ngọc Thuận01268877XXX4313
1641NGUYEN THANH BINH01639217XXX4133
1641Đỗ Trọng Na,0987021XXX2113
1641Phạm ngọc sơn01665815XXX6333
1641Nguyễn Trường Trung0909029XXX4313
1641Nguyễn Thị Kim Lâm0989771XXX5143
1641Tran Thanh Nghia01266666XXX2113
1641Trần Việt Anh0906003XXX6333
1641Phạm Đăng Hải0903700XXX7343
x