Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Huỳnh Tấn Học0976563XXX5323
1641vo tu0967540XXX2113
1641Nguyễn Thị Thảo0945888XXX6333
1641Nguyễn Hoàng Đức0985826XXX2113
1641TRẦN ĐÔNG ANH0974345XXX4313
1641Trần Văn Thiện0905395XXX6333
1641Nguyễn Kỳ Anh0908555XXX6333
1641NGUYỄN VĂN XIN0908397XXX4313
1719HOÀNG ĐỨC LĨNH0974874XXX6242
1719HỒ SĨ NHÂN0939999XXX4222
1719Nguyễn Văn Hồng0917260XXX5232
1719nguyễn anh hoàng0911556XXX6242
1719Lê Viết Hoàng Nguyên0933741XXX5232
1719Nguyễn Thị Tâm0972828XXX4222
1719Trần Hữu Dũng01664776XXX4222
x