Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Nguyễn Đức Hoàng091406XXX10373
1641Bùi Nguyệt Anh0962626XXX8353
1641Lưu Thanh Tùng01635561XXX6333
1641Trần Trung Kiên0989626XXX7343
1641Hoàng Thanh Tùng0983903XXX11383
1641Nguyễn Dương Phương Ngân0933181XXX10373
1641Dương Hoàng Linh01654909XXX9363
1641Bùi Viết Tâm0905429XXX3123
1719Nhữ Thị Mai Hường0989185XXX10282
1719Thân Hữu Toàn0905070XXX4222
1719Nguyễn Minh Tuấn0986999XXX4222
1719Hoàng Văn Thi01668310XXX2202
1719bùi sĩ chuyên0987198XXX1102
1719nguyễn duy phi0969029XXX3122
1719Nguyễn Đỗ Thu Minh01268262XXX4222
x