Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1641Nguễn Thị Như Ý01202789XXX2113
1641TRẦN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG0989165XXX4313
1641Trần Trung Kiên0989626XXX7343
1641Huỳnh Ngọc Hân0983234XXX6333
1641Trần Xuân Văn01636909XXX2113
1641Nguyễn Đức Hoàng091406XXX10373
1641Bùi Nguyệt Anh0962626XXX8353
1641Lưu Thanh Tùng01635561XXX6333
1719Võ Đại Quang Nhựt01203830XXX3212
1719NGUYEN TIEN DŨNG0979028XXX11292
1719TONG VAN CHANH0986641XXX2202
1719NGUYỄN THỊ CẨM LOAN01883252XXX9272
1719Làm hữu dung0907236XXX3212
1719VŨ ĐỨC TÀI0922616XXX4222
1719Thái Huy Cường0907852XXX5232
x