Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Trần Thị Phương Lan0918050XXX3212
1719vo thi phuong01663839XXX5232
1719NGUYEN TIEN DŨNG0979028XXX11292
1719TONG VAN CHANH0986641XXX2202
1719NGUYỄN THỊ CẨM LOAN01883252XXX9272
1719Võ Đại Quang Nhựt01203830XXX3212
1719sầm văn thiết0918837XXX6242
1719Võ Trương An Triệu0988134XXX5232
1719Nguyen Ngoc Duy Sinh0936036XXX4222
1719Binh Van Huynh01626573XXX6242
1719Hoàng Thị Thu hà0988757XXX5232
1719Hoàng Thái Hùng0919489XXX3212
1719NGUYỄN THỊ MẬN0974968XXX2202
1719Ninh Hùng Vĩ0915207XXX4222
1719Nguyễn Văn Tuyên0937826XXX3212
x