Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Phạm ĐÌnh Tân0935884XXX6242
1719Nguyễn Hoàng Ân0972822XXX3212
1719Ngô Việt Dũng0909020XXX4222
1719TRẦN MINH NHẬT0972421XXX2202
1719Trần Huyền Ngọc0904581XXX6242
1719TONG VAN CHANH0986641XXX2202
1719NGUYỄN THỊ CẨM LOAN01883252XXX9272
1719Lê Văn Vượng0914265XXX5232
1719Nguyễn Thanh Lai0943871XXX2202
1719Nguyen Ngoc Duy Sinh0936036XXX4222
1719Võ Quốc Toàn0916243XXX5232
1719Dương Chánh Nguyên0908737XXX4222
1719Nguyễn Tuấn Đạt01227779XXX3122
1719TRẦN THỊ KIM HÂN 0948777XXX5232
1719Trần Đình Chương0961495XXX2202
x