Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Trần Trọng Thủy0962081XXX3122
1719NGUYEN TIEN DŨNG0979028XXX11292
1719TONG VAN CHANH0986641XXX2202
1719Đào Xuân Bách0945812XXX6152
1719NGUYỄN THỊ CẨM LOAN01883252XXX9272
1719Nguyễn Thanh Lai0943871XXX2202
1719Võ Anh Pháp0984998XXX9182
1719Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ0888158XXX122102
1719Nguyen Ngoc Duy Sinh0936036XXX4222
1719Dương Chánh Nguyên0908737XXX4222
1719Hoàng Thái Hùng0919489XXX3212
1719vo thi phuong01663839XXX5232
1719NGUYỄN THỊ MẬN0974968XXX2202
1719Nguyễn Văn Tuyên0937826XXX3212
1719sầm văn thiết0918837XXX6242
x