Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Phạm thái Hiển 09792229XXX2202
1719Đào Xuân Bách0945812XXX6152
1719Võ Anh Pháp0984998XXX9182
1719Trần Trọng Thủy0962081XXX3122
1719Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ0888158XXX122102
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719VŨ ĐỨC TÀI0922616XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719Trần Quang Huy01234298XXX2202
1719Trần Thị Phương Lan0918050XXX3212
1719vo thi phuong01663839XXX5232
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719NGUYEN TIEN DŨNG0979028XXX11292
1719Nguyễn Tố Hữu0912410XXX4222
1719Võ Trương An Triệu0988134XXX5232
x