Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Trần Huyền Ngọc0904581XXX6242
1719Trác duy luân0903692XXX4222
1719Lê Văn Vượng0914265XXX5232
1719Nguyễn Đức Trung01213883XXX4222
1719Võ Quốc Toàn0916243XXX5232
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719Trân Thanh Thuy024555XXX7252
1719Trần Nam Toàn0984093XXX5232
1719Trần Thị Tuyết0904007XXX5232
1719Nguyễn Tuấn Đạt01227779XXX3122
1719TRẦN THỊ KIM HÂN 0948777XXX5232
1719Trần Đình Chương0961495XXX2202
1719nguyễn huệ hạnh0982446XXX2202
1719Nguyễn Văn Sơn0977570XXX6242
1719HOÀNG ĐỨC LĨNH0974874XXX6242
x