Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Làm hữu dung0907236XXX3212
1719THÂN TRƯỜNG SƠN0949664XXX2202
1719VŨ ĐỨC TÀI0922616XXX4222
1719Phạm thái Hiển 09792229XXX2202
1719Trần Trọng Thủy0962081XXX3122
1719Đào Xuân Bách0945812XXX6152
1719Võ Anh Pháp0984998XXX9182
1719Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ0888158XXX122102
1719Nguyễn Đức Trung01213883XXX4222
1719Trần Quang Huy01234298XXX2202
1719Phan Văn Đăng0973109XXX2202
1719Nguyễn Xuân Việt01696497XXX2202
1719vo thi phuong01663839XXX5232
1719Trần Thị Phương Lan0918050XXX3212
1719NGUYEN TIEN DŨNG0979028XXX11292
x