Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Hoàng Thị Thu hà0988757XXX5232
1719Binh Van Huynh01626573XXX6242
1719NGUYỄN THỊ MẬN0974968XXX2202
1719Phan Văn Đăng0973109XXX2202
1719Hoàng Thái Hùng0919489XXX3212
1719Nguyễn Văn Tuyên0937826XXX3212
1719Nguyễn Xuân Việt01696497XXX2202
1719Ninh Hùng Vĩ0915207XXX4222
1719Nhữ Thị Mai Hường0989185XXX10282
1719bùi sĩ chuyên0987198XXX1102
1719Nguyễn Thanh Lai0943871XXX2202
1719Nguyễn Minh Tuấn0986999XXX4222
1719Hoàng Văn Thi01668310XXX2202
1719Nguyễn Thị Tâm0972828XXX4222
1719nguyễn duy phi0969029XXX3122
x