Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Nguyễn Thị Kim Nhung01265213XXX6242
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719VŨ ĐỨC TÀI0922616XXX4222
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719Nguyen Ngoc Duy Sinh0936036XXX4222
1719Nguyễn Anh Quan0937677XXX6242
1719Nguyễn Thanh Lai0943871XXX2202
1719THÂN TRƯỜNG SƠN0949664XXX2202
1719Phan Văn Đăng0973109XXX2202
1719Thái Huy Cường0907852XXX5232
1719Nguyễn Xuân Việt01696497XXX2202
1719Dương Chánh Nguyên0908737XXX4222
1719Phạm thái Hiển 09792229XXX2202
1719Đào Xuân Bách0945812XXX6152
x