Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Trần Thị Tuyết0904007XXX5232
1719nguyễn huệ hạnh0982446XXX2202
1719sầm văn thiết0918837XXX6242
1719Võ Trương An Triệu0988134XXX5232
1719Nguyễn Tố Hữu0912410XXX4222
1719HỒ SĨ NHÂN0939999XXX4222
1719Binh Van Huynh01626573XXX6242
1719Nguyễn Văn Hồng0917260XXX5232
1719Hoàng Thị Thu hà0988757XXX5232
1719Nguyễn Thị Tâm0972828XXX4222
1719NGUYỄN THỊ MẬN0974968XXX2202
1719Trác duy luân0903692XXX4222
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719Thái Huy Cường0907852XXX5232
x