Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Ninh Hùng Vĩ0915207XXX4222
1719Nguyễn Thị Kim Nhung01265213XXX6242
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719Nguyễn Anh Quan0937677XXX6242
1719Nguyễn Thanh Lai0943871XXX2202
1719THÂN TRƯỜNG SƠN0949664XXX2202
1719Dương Chánh Nguyên0908737XXX4222
1719Phạm thái Hiển 09792229XXX2202
1719Trần Trọng Thủy0962081XXX3122
1719Đào Xuân Bách0945812XXX6152
1719Võ Anh Pháp0984998XXX9182
1719Trần Quang Huy01234298XXX2202
1719Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ0888158XXX122102
x