Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719HOÀNG ĐỨC LĨNH0974874XXX6242
1719HỒ SĨ NHÂN0939999XXX4222
1719Nguyễn Văn Hồng0917260XXX5232
1719nguyễn anh hoàng0911556XXX6242
1719Trân Thanh Thuy024555XXX7252
1719Lê Viết Hoàng Nguyên0933741XXX5232
1719Trần Hữu Dũng01664776XXX4222
1719Nguyễn Thị Kim Nhung01265213XXX6242
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719Ninh Hùng Vĩ0915207XXX4222
1719Nguyễn Anh Quan0937677XXX6242
1719THÂN TRƯỜNG SƠN0949664XXX2202
1719Phạm thái Hiển 09792229XXX2202
x