Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
1719Nguyễn Thị Tâm0972828XXX4222
1719Nguyễn Tuấn Đạt01227779XXX3122
1719TRẦN THỊ KIM HÂN 0948777XXX5232
1719Trác duy luân0903692XXX4222
1719Trần Đình Chương0961495XXX2202
1719Trần Nam Toàn0984093XXX5232
1719Truong Nguyen Phuong Nam0919948XXX4222
1719Lê Đức Viên0979889XXX3212
1719nguyễn anh hoàng0911556XXX6242
1719Dương Văn Duy01669818XXX4222
1719Trân Thanh Thuy024555XXX7252
1719Lê Viết Hoàng Nguyên0933741XXX5232
1719Trần Hữu Dũng01664776XXX4222
1719Nguyễn Anh Quan0937677XXX6242
1719Nguyễn Thị Kim Nhung01265213XXX6242
x